"KAMI PENCETUS & PERINTIS"

PERSATUAN PEGAWAI SAINS KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (ASOMH)

Persatuan ini adalah dianggotai oleh Pegawai-Pegawai Sains yang berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Pegawai Sains Mikrobiologi, Pegawai Sains Kimiahayat, Pegawai Sains Fizik, Pegawai Sains Genetik, Pegawai Sains Embriologi, Pegawai Sains Zat Makanan, Pegawai Sains Kaji Serangga dan juga Pegawai Sains Forensik.

INFORMASI TERKINI

.

BERITA AM

???

???

???

BIRO PERKEMBANGAN PROFESION

???

???

???

BIRO PROMOSI

???

???

???

BIRO PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN

???

???

???

BIRO INFORMASI

???

???

???

BIRO JANA KEWANGAN

???

???

???

BIRO KEBAJIKAN & ADUAN

???

???

???

BIRO LATIHAN DAN KEPAKARAN

???

???

???